Αιμορροϊδες – θεραπεία με laser

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς χοληδόχο κύστη;
03/11/2018
Περιεδρικό συρίγγιο: Θεραπεία με laser
10/01/2021

Η αιμορροϊδική νόσος κατατάσσεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στις ασθένειες του ορθού και θα επηρεάσει μεγάλο αριθμό ατόμων, τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια της ζωής τους. Οι αιμορροΐδες ή οι αμορροϊδικές στήλες είναι τρία υποβλεννογόνια “μαξιλάρια” που υπάρχουν φυσιολογικά στην περιοχή και  αποτελούνται από φλεβίδια, αρτηρίδια και ίνες λείου μυός. Βρίσκονται στην αριστερή πλευρά, στην δεξιά πρόσθια και στην δεξιά οπίσθια θέση του πρωκτικού καναλιού.

Είναι χρήσιμα για την φυσιολογία του πρωκτικού καναλιού, ειδικά κατά τον χρόνο της αφόδευσης. Έχουν δύο χρήσιμες λειτουργίες,  για την προστασία του πρωκτικού βλεννογόνου του καναλιού και  για την πρωκτική στεγανότητα σε ηρεμία, με πλήρη κλείσιμο του πρωκτικού καναλιού. Όταν αυτές οι φλέβες διογκώνονται πέραν κάποιων διαστάσεων δημιουργείται η ασθένεια, η οποία λέγεται αιμορροιδοπάθεια. Σε σχέση με την οδοντωτή γραμμή οι αιμορροΐδες κατατάσσονται σε εσωτερικές, εξωτερικές και ανάμεικτες. Οι εσωτερικές αιμορροΐδες ανάλογα με το μέγεθός τους κατατάσσονται σε τέσσαρα στάδια:

  • Στάδιο 1, όταν οι αιμορροΐδες προπίπτουν στον πρωκτικό σωλήνα, πέρα από την οδοντωτή γραμμή.
  • Στάδιο 2, όταν οι αιμορροΐδες προπίπτουν μετά την αφόδευση , όμως ανατάσσονται αυτόματα.
  • Στάδιο 3, όταν οι αιμορροΐδες προπίπτουν μετά την αφόδευση και ανατάσσονται μόνο με βοήθεια.
  • Στάδιο 4, όταν οι αιμορροΐδες είναι μόνιμα έξω.

Οι αιμορροΐδες εμφανίζουν στην πορεία τους διάφορες ενοχλήσεις όπως: άλγος ή τοπικός κνησμός, απώλεια αίματος μετά την αφόδευση ή αίσθημα μη πλήρους κένωσης. Όταν τα συμπτώματα είναι συχνά ή επίμονα, η χειρουργική επέμβαση επιβάλλεται. Η χειρουργική θεραπεία για τις συμπτωματικές αιμορροΐδες ποικίλει  και περιγράφεται μεγάλος αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων. Έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές για την αντιμετώπιση των αιμορροΐδων, όπως  το ανοιχτό χειρουργείο Milligan-Morgan ή κλειστό Ferguson, η απολίνωση αρτηριών με την βοήθεια του Doppler (HAL), η σκληροθεραπεία, η φωτοπηξία, ή αιμορροϊδική Longo και πολλές άλλες.

Η χρησιμοποίηση του laser στην θεραπεία των αιμορροΐδων ανοίγει καινούργιες δυνατότητες στην ανώδυνη, γρήγορη και ελάχιστη επεμβατική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων. Η τεχνική με laser εφαρμόζεται στις αιμορροΐδες 2ου και 3ου  βαθμού και σε επιλεγμένες  περιπτώσεις 4ου βαθμού. Με την εφαρμογή της ενέργειας laser, αυτή επιδρά πάνω στους αιμορροϊδικούς όζους, οδηγώντας στην συρρίκνωση των αιμορροϊδικών ιστών. Αυτή η τεχνική λέγεται αιμορροϊδοπλαστική – LHP (laser hemorrhoid plasty).

Επομένως, η αιμορροϊδοπλαστική LHP δεν αφαιρεί αλλά  συρρικνώνει τους διογκωμένους αιμορροϊδικούς όζους, μετά την θρόμβωση των αγγείων που τους τροφοδοτούν με αίμα.

Η επέμβαση πραγματοποιείται από μια μικρή τομή στο πρωκτικό δέρμα, από την οποία διέρχεται μια ίνα κωνοειδούς εκπομπής που εφαρμόζει με ομοιόμορφο και απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο την ενέργεια laser. Η απορρόφηση  της ενέργειας  του laser από τον αιμορροϊδικό ιστό οδηγεί στην καταστροφή των αιμορροιδικών αγγείων, ακολουθούμενη από υποβλενογόνια συρρίκνωσή τους και μείωση του συνολικού αιμορροϊδικού ιστού. Υπάρχει άμεση συρρίκνωση 30% κατά την διάρκεια της επέμβασης και διαδοχική συρρίκνωσή τους, περίπου  6 εβδομάδες μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι η αναδόμηση της  φυσιολογικής ανατομίας της περιοχής και εφόσον τα αγγεία εξαλείφονται, βελτιώνονται τα συμπτώματα της ασθένειας καθώς και η απώλεια αίματος.

Πλεονεκτήματα:

  • Το μετεγχειρητικό άλγος είναι ελάχιστο έως και ανύπαρκτο με γρήγορη ένταξη στην καθημερινότητα και στην εργασία.
  • Είναι μια ανώδυνη και αναίμακτη επέμβαση με τη διατήρηση του βλεννογόνου και του σφιγκτήρα ανέπαφων.
  • Διαφυλάσσει την ανατομική δομή του πρωκτικού καναλιού καθώς οι αιμορροϊδικοί όζοι δεν κόβονται αλλά συρρικνώνονται.
  • Είναι μία μέθοδος ασφαλής και αποτελεσματική για την θεραπεία της αιμορροϊδικής νόσου.

Μειονεκτήματα:

  • Κόστος μεγαλύτερο συγκριτικά με άλλες τεχνικές.
  • Τελικό αποτέλεσμα μέσα σε 6 εβδομάδες.