Ομφαλοκήλη

Ομφαλοκήλη: Συμπτώματα, διάγνωση & θεραπεία

Η  κήλη του κοιλιακού τοιχώματος  η οποία βρίσκεται στην περιοχή του ομφαλού λέγεται ομφαλοκήλη. Όταν η  κήλη  βρίσκεται κοντά στον ομφαλό  λέγεται παραομφαλοκήλη.

Στους ενήλικες, οι  ομφαλοκήλες αποκτώνται  συχνότερα  λόγω της αυξημένης  ενδοκοιλιακής πίεσης, η οποία  προκαλείται από την παχυσαρκία, την διάταση της κοιλιάς, την άσκηση ή την εγκυμοσύνη. Ανατομικά ορισμένοι σχηματισμοί του ομφάλιου δακτυλίου, μπορεί επίσης να προδιαθέσουν στην δημιουργία κήλης.

Οι ομφαλοκήλες  είναι αρκετά κοινές και εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες σε αναλογία  3 προς 1. Στους άνδρες  η περίσφιξη  μπορεί να συμβαίνει πιο συχνά.

Μέσα στον σάκο της κήλης, συνήθως βρίσκεται επίπλουν ή προπεριτοναικό   λίπος. Η ομφαλοκήλη συνήθως δεν προκαλεί πόνο. Όταν  γίνεται περίσφιξη του επίπλουν  μέσα στον κηλικό σάκο δημιουργείται χρόνιο άλγος στην κοιλιακή χώρα. Από την άλλη πλευρά, όταν περισφίγγεται  ένα τμήμα του εντέρου η συμπτωματολογία είναι πιο θορυβώδης, με έντονο πόνο, μετεωρισμό, τάση προς έμετο ή έμετο και τελικά ειλεό. Όταν συμβαίνει αυτό, θεωρείται επείγουσα κατάσταση, η οποία απαιτεί άμεση διόρθωση.

Η διάγνωση της ομφαλοκήλης, συνήθως γίνεται με την βοήθεια του ιστορικού και την κλινική εξέταση, όπου διαπιστώνεται στην περιοχή του ομφαλού μια μάζα μαλθακή κατά  την ψηλάφηση. Σε ασθενείς συνήθως  παχύσαρκους, με υποψία ομφαλοκήλης ή παραομφαλοκήλης, όπου  δεν μπορεί να διαγνωσθεί κατά την φυσική εξέταση, η αξονική τομογραφία (CT) είναι η καλύτερη μέθοδος απεικόνισης για την επιβεβαίωση της διάγνωσης και την ταυτοποίηση του περιεχόμενου του σάκου της κήλης.

Η θεραπεία της ομφαλοκήλης είναι χειρουργική και μπορεί  να εκτελεστεί με την ανοιχτή ή λαπαροσκοπική μέθοδο.

Για την ανοιχτή προσπέλαση γίνεται μια ελλειψοειδής  τομή επάνω ή δίπλα στην  κήλη. Μετά αναγνωρίζεται ο κηλικός σάκος, ο οποίος  καθαρίζεται  από τις γύρω συμφύσεις. Εν συνεχεία αφαιρείται ο σάκος και το χάσμα είτε συρράβεται όταν είναι μικρό, είτε τοποθετείται πλέγμα όταν είναι μεγαλύτερο  του 1 εκατοστού.

Η λαπαροσκοπική επιδιόρθωση της ομφαλικής κήλης έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την ανοικτή μέθοδο. Είναι μια λιγότερο επεμβατική διαδικασία με πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή:  λιγότερος πόνος, λιγότερη αιμορραγία, πιο γρήγορη ανάρρωση, καθώς και γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η επέμβαση εκτελείται από  3 μικρές τομές-οπές στην πλαγία κοιλιακή χώρα. Μετά την εκκαθάριση του κηλικού σάκου από το περιεχόμενο, το οποίο είναι συνήθως επίπλουν, τοποθετείται το ειδικό πλέγμα.

Ο ασθενής σιτίζεται την ίδια ημέρα και κινητοποιείται. Η νοσηλεία του διαρκεί  συνήθως μια ημέρα.

 

Εικοινωνία Εικοινωνία