Περιεδρικό συρίγγιο: Θεραπεία με laser

Αιμορροϊδες – θεραπεία με laser
06/02/2019
Θρομβωμένες αιμορροΐδες
Θρομβωμένες αιμορροΐδες / αιμορροιδική κρίση συμπτώματα και θεραπεία
30/04/2024

Το περιεδρικό συρίγγιο αντιπροσωπεύει μια φλεγμονώδη διαδρομή μεταξύ της επιφάνειας του πρωκτικού σωλήνα από μια πλευρά και του περιπρωκτικού δέρματος από την άλλη πλευρά. Στην μεγαλύτερη πλειονότητά τους  τα περιεδρικά συρίγγια είναι το επακόλουθο ενός περιεδρικού αποστήματος.

Η συχνότητα δημιουργίας ενός περιεδρικού συριγγίου, μετά από ένα περιπρωκτικό απόστημα, κυμαίνεται μεταξύ 26% και 38%. Η μέση ηλικία για την εκδήλωση της νόσου είναι 40 έτη, (εύρος 20 έως 60 ετών).  Οι άνδρες έχουν διπλάσια πιθανότητα να αναπτύξουν ένα περιεδρικό συρίγγιο σε σύγκριση με τις γυναίκες. Οι ασθενείς με περιεδρικό συρίγγιο συνήθως αναφέρουν χρόνια διαλείπουσα πυώδη εκροή από κάποιο σημείο του περιπρωκτικού δέρματος. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται το εξωτερικό στόμιο του συριγγίου που βρίσκεται στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό και μπορεί να παρουσιάζει κάποιο οίδημα ή φλεγμονή, ή και να εκβάλει μικρή ποσότητα πύου ή αίματος μετά από πίεση.

Η χειρουργική θεραπεία είναι ο βασικός πυλώνας της θεραπείας και εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς, με  εξαίρεση μερικούς ασθενείς με νόσο του Crohn. Ο γενικός στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η εξάλειψη του συριγγίου, η διατήρηση της πρωκτικής σφιγκτηριακής επάρκειας.

Θεραπεία περιεδρικού συριγγίου με laser

Σκοπός της θεραπείας είναι να διακοπεί αυτή η μη φυσιολογική δίοδος επικοινωνίας μεταξύ του δέρματος και του εσωτερικού του εντέρου, χωρίς να τραυματίσουμε τους σφιγκτήρες μύες του πρωκτού. Κατά τη θεραπεία με laser γίνεται σύγκλιση του έσω στομίου του συριγγίου και στη συνέχεια εισάγεται εντός του συριγγώδους πόρου μία οπτική ίνα laser, η οποία εκπέμπει θερμική ενέργεια. Η κυκλική διάχυση της ενέργειας μέσω της οπτικής ίνας προκαλεί καταστροφή του συριγγίου και ουσιαστικά σφραγίζει το συρίγγιο εκ των έσω, χωρίς να επηρεάζει καθόλου τους σφιγκτήρες μύες, οπότε η πιθανότητα ακράτειας είναι μηδενική.

 

Εικοινωνία Εικοινωνία